Produkt

Hlavným našim produktom je výroba trávnikových kobercov. Trávniky pestujeme na piesčitej pôde v obci Gajary okres Malacky.

Na výrobu trávnikov používame osivo holandskej firmy Barenbrug v zloženílipnica lúčna (poa pratensis) v dvoch oddrodách a mätonoh trváci (lolium perene) taktiež v dvoch odrodách.

Trávnik „supersport“ je vhodný pre záhrady, parky a ihriská. Tento typ trávnika veľmi dobre znáša ušliapavanie a po poškodení rýchlo regeneruje a je vhodný pre naše klimatické podmienky.

Ďalšie informácie:

🔗 Starostlivosť o trávnik